SFS 2020:1104 Förordning om ändring i förordningen (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

SFS2020-1104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:948) om fastställande av

omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för

år 2021

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:948) om fastställande av om-
räknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021 ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1104

Publicerad
den

8 december 2020