SFS 2020:1116 Förordning om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

SFS2020-1116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens

informationssystem

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2000:836) om Schengens
informationssystem ska ha följande lydelse.

25 §1 Polismyndigheten får efter samråd med Integritetsskydds-
myndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-
ställighet av lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1161.

SFS

2020:1116

Publicerad
den

8 december 2020