SFS 2020:1127 Förordning om ändring i apoteksdataförordningen (2009:624)

SFS2020-1127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i apoteksdataförordningen (2009:624)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 § apoteksdataförordningen (2009:624) ska ha
följande lydelse.

2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och

dem som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis
behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367),

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses

i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteks-
datalagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1127

Publicerad
den

8 december 2020