SFS 2020:1128 Förordning om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

SFS2020-1128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:625) om receptregister
ska ha följande lydelse.

2 §1 Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om

uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156)
om receptregister,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses

i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om
receptregister,

3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda

patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses
i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1039.

SFS

2020:1128

Publicerad
den

8 december 2020