SFS 2020:1129 Förordning om ändring i förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning

SFS2020-1129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:626) om

läkemedelsförteckning

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:626) om läkemedels-
förteckning ska ha följande lydelse.

2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om

uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258)
om läkemedelsförteckning,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses

i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om
läkemedelsförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1129

Publicerad
den

8 december 2020