SFS 2020:1131 Förordning om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

SFS2020-1131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ZMRERQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:OLEQTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2009:969) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Statens inspektion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 december 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2009:969) med instruktion f�r <br/>Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>15 �</b> Om n�mnden i sin verksamhet uppm�rksammar f�rh�llanden som <br/>kan utg�ra brott, ska n�mnden anm�la det till �klagarmyndigheten <br/>(Riks�klagarens kansli) eller annan beh�rig myndighet. Om n�mnden <br/>uppm�rksammar felaktigheter som kan medf�ra skadest�ndsansvar f�r <br/>staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska n�mnden anm�la det <br/>till Justitiekanslern. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden finner omst�ndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">b�r uppm�rksammas p�, ska n�mnden anm�la det till myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska samr�da med den ber�rda myndigheten innan en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">anm�lan som avses i f�rsta och andra styckena l�mnas. Till anm�lan ska <br/>n�mnden foga sin utredning. Efter det att anm�lan har gjorts ska n�mnden <br/>l�mna myndigheten det bitr�de som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Diamant <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2020:1131</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">8 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2009:969) med instruktion

f�r Statens inspektion f�r

f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten

Utf�rdad den 3 december 2020

Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2009:969) med instruktion f�r
Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten ska ha f�ljande
lydelse.

15 � Om n�mnden i sin verksamhet uppm�rksammar f�rh�llanden som
kan utg�ra brott, ska n�mnden anm�la det till �klagarmyndigheten
(Riks�klagarens kansli) eller annan beh�rig myndighet. Om n�mnden
uppm�rksammar felaktigheter som kan medf�ra skadest�ndsansvar f�r
staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska n�mnden anm�la det
till Justitiekanslern.

Om n�mnden finner omst�ndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten

b�r uppm�rksammas p�, ska n�mnden anm�la det till myndigheten.

N�mnden ska samr�da med den ber�rda myndigheten innan en s�dan

anm�lan som avses i f�rsta och andra styckena l�mnas. Till anm�lan ska
n�mnden foga sin utredning. Efter det att anm�lan har gjorts ska n�mnden
l�mna myndigheten det bitr�de som beh�vs.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

SFS

2020:1131

Publicerad
den

8 december 2020

;