SFS 2020:1137 Förordning om ändring i förordningen (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

SFS2020-1137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:533) om behandling av

personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:533) om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel ska ha följande lydelse.

2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om upp-

gifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om
behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas

enligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1137

Publicerad
den

8 december 2020