SFS 2020:1138 Förordning om ändring i förordningen (2016:904) om tullinformationssystemet

SFS2020-1138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:904) om

tullinformationssystemet

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2016:904) om tullinforma-
tionssystemet ska ha följande lydelse.

12 §1 Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för skydd
av personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37 i förordning
(EG) nr 515/97 och artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:239.

SFS

2020:1138

Publicerad
den

8 december 2020