SFS 2020:1145 Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.