SFS 2020:1148 Förordning om ändring i förordningen (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1876) om Tullverkets

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2018:1876) om Tullverkets
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha
följande lydelse.

13 § Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av 12 § ska
Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Tullverkets
förslag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1148

Publicerad
den

8 december 2020