SFS 2020:1164 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-1164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:495) om

tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av

spridningen av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver1 att förordningen (2020:495) om tillfälliga spelan-
svarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, som
gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni
2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för infor-
mationssamhällets tjänster.

SFS

2020:1164

Publicerad
den

9 december 2020