SFS 2020:1169 Förordning om ändring i förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

SFS2020-1169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1867) om

miljökompensation för överflyttning av godstransporter

från väg till sjöfart

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2018:1867) om miljökompen-
sation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart ska ha
följande lydelse.

3 § Miljökompensation enligt denna förordning får lämnas i enlighet med
Europeiska kommissionens godkännande av Sveriges anmälan om
förlängning av beslut C (2018) 7565 av den 9 november 2018 angående
statligt stöd SA.50217 (2018/N) � Sverige � Sveriges ekobonussystem för
närsjöfart och inlandssjöfart.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:1169

Publicerad
den

10 december 2020