SFS 2020:1185 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

SFS2020-1185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala

klimatinvesteringar

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala
klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

6 §1 Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap.
1 § förordningen (2020:11

80) om vissa utsläpp av växthusgaser endast om

stödet avser åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:815.

SFS

2020:1185

Publicerad
den

11 december 2020