SFS 2020:1188 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

SFS2020-1188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion

för Sveriges geologiska undersökning

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:1233) med instruktion
för Sveriges geologiska undersökning ska införas en ny paragraf, 7 a §, av
följande lydelse.

7 a § Sveriges geologiska undersökning fullgör de uppgifter som myndig-
heten har enligt förordningen (2020:1187) med kompletterande bestämmelser
till EU:s konfliktmineralförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:1188

Publicerad
den

11 december 2020