SFS 2020:1189 Förordning om ändring i förordningen (2020:225) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

SFS2020-1189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:225) om ändring i

förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen

föreskriver

att

punkt 1

i

ikraftträdande-

och

övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:225) om ändring i
förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:1189

Publicerad
den

11 december 2020