SFS 2020:1193 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SFS2020-1193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:527) om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av 2020, ska
fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1193

Publicerad
den

11 december 2020