SFS 2020:1195 Förordning om ändring i förordningen (2020:329) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2020-1195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:329) om ändring i

förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:329) om ändring i förord-
ningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi1 ska utgå.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2013:1151.

SFS

2020:1195

Publicerad
den

11 december 2020