SFS 2020:1196 Förordning om ändring i förordningen (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2020-1196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:331) om ändring i

förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:331) om ändring i förord-
ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska utgå.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1196

Publicerad
den

11 december 2020