SFS 2020:1197 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2020-1197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2013:1151
4 a § 2020:328.

SFS

2020:1197

Publicerad
den

11 december 2020