SFS 2020:1198 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2020-1198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårds-
ersättning1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 a § 2020:330.

SFS

2020:1198

Publicerad
den

11 december 2020