SFS 2020:1199 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS2020-1199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

8 §1 Regeringen utser vice ordförande i styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:11.

SFS

2020:1199

Publicerad
den

15 december 2020