SFS 2020:1200 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

SFS2020-1200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1040) om

elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och

elsäkerhetsavgift

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2017:1040) om elberedskaps-
avgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska ha följande lydelse.

9 §1 Elsäkerhetsavgiften är 820 kronor per kalenderår för varje uttags-
punkt för högspänning och 10 kronor 25 öre per kalenderår för varje uttags-
punkt för lågspänning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1285.

SFS

2020:1200

Publicerad
den

15 december 2020