SFS 2020:1201 Förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

SFS2020-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning

med kunskap avseende hälso- och sjukvård och

socialtjänst

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2015:155) om statlig styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ska ha följande
lydelse.

6 § Rådet för styrning med kunskap består av myndighetscheferna för
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket,
Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social ut-
värdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1201

Publicerad
den

15 december 2020