SFS 2020:1222 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om

undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med

anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag
från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-19, som upphör att gälla vid utgången av 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av februari 2021,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning

som avser tid före utgången av februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1222

Publicerad
den

18 december 2020