SFS 2020:1224 Förordning om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

SFS2020-1224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd

till produktion av biogas som ska användas som

biodrivmedel

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1501) om statligt stöd
till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

dels att 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

förordningen (2019:654) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

9 §1 Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som
utifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under
perioden den 1 april 2021 till och med den 31 december 2021.

11 §2 En ansökan om stöd ska göras skriftligen senast den 15 mars 2021
till Jordbruksverket.

2.3 Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 17�21 §§ och
bestämmelsen om skyldighet att lämna underlag i 23 § gäller även stöd som
betalats ut för produktion av biogas under perioden den 1 december 2019 till
och med den 31 maj 2020 samt under perioden den 1 juli 2020 till och med
den 31 december 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:336.

2 Senaste lydelse 2020:336.

3 Senaste lydelse 2020:336.

SFS

2020:1224

Publicerad
den

18 december 2020