SFS 2020:1226 Förordning om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2020-1226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande

av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:803) om ikraftträdande av
lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1226

Publicerad
den

18 december 2020