SFS 2020:1228 Förordning om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

SFS2020-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i

förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna

läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner

vid sjukdom

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelserna till förordningen (2020:805) om ändring i förordningen
(1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa social-
försäkringsförmåner vid sjukdom ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1228

Publicerad
den

18 december 2020