SFS 2020:1235 Förordning om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

SFS2020-1235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för

Totalförsvarets forskningsinstitut

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:861) med instruktion för
Totalförsvarets forskningsinstitut ska ha följande lydelse.

3 §1 Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan
mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell
forskning.

Myndigheten ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva export-

stödjande verksamhet inom försvarssektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:724.

SFS

2020:1235

Publicerad
den

18 december 2020