SFS 2020:1236 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

SFS2020-1236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för

Försvarets radioanstalt

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:937) med instruktion för
Försvarets radioanstalt ska införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse.

3 e § Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i verksamhet som
avser utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens cyberförsvars-
förmåga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:1236

Publicerad
den

18 december 2020