SFS 2020:1244 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

SFS2020-1244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och

utbetalning av pension m.fl. förmåner

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:782) om ansökan och
utbetalning av pension m.fl. förmåner ska ha följande lydelse.

1 §1 I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning
av följande pensioner och förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg, äldreförsörjningsstöd

och inkomstpensionstillägg,

2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av

premiepension,

3. bostadstillägg.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1719.

SFS

2020:1244

Publicerad
den

18 december 2020