SFS 2020:1252 Förordning om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i

förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring

dels att 3 och 4 §§ i lydelsen enligt förordningen (2020:221) om ändring

i den förordningen ska utgå,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2020:221) om ändring i den förordningen ska utgå,

dels att punkt 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

förordningen (2020:221) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppehåll i närings-

verksamhet som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:1252

Publicerad
den

18 december 2020