SFS 2020:1254 Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-1254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i

förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i

arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande
lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:1254

Publicerad
den

18 december 2020