SFS 2020:1270 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på

hyran, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:237) om statligt stöd
när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, som gäller till utgången av
2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av februari 2021,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:1270

Publicerad
den

22 december 2020