SFS 2020:1278 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2020-1278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2020:1278

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1278

2

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Tillväxtverket

Tillväxtverkets
författningssamling

TVFS

Utnyttjas också av
Verket för
innovationssystem
och Rådet för
Europeiska
socialfonden i
Sverige

Totalförsvarets
plikt- och
prövningsverk

Totalförsvarets plikt-
och prövningsverks
författningssamling

TPPVFS

Trafikverket

Trafikverkets
författningssamling

TRVFS

2 Senaste lydelse 2020:1113.