SFS 2020:1283 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

SFS2020-1283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1340) om

inkomstgrundad ålderspension

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1998:1340) om inkomst-
grundad ålderspension ska ha följande lydelse.

5 §1 De uppgifter som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna
till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första stycket socialförsäkrings-
balken får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1703.

SFS

2020:1283

Publicerad
den

23 december 2020