SFS 2020:1287 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

SFS2020-1287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

24 §1 I fråga om myndigheter som hör till Försvarsdepartementet ska ett
miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Försvarets materielverk,
2. Försvarets radioanstalt,
3. Totalförsvarets forskningsinstitut, och
4. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:229.

SFS

2020:1287

Publicerad
den

23 december 2020