SFS 2020:1295 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

SFS2020-1295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt

förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud
mot servering av alkohol ska ha följande lydelse.

3 §1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och
11.00.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:

1294.

SFS

2020:1295

Publicerad
den

23 december 2020