SFS 2020:1296 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

SFS2020-1296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om

tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat
sjöfartsstöd, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt

anpassat sjöfartsstöd som avser tid före den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:1296

Publicerad
den

23 december 2020