SFS 2020:214 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

SFS2020-214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för

Försvarets materielverk

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:854) med instruktion för
Försvarets materielverk ska ha följande lydelse.

8 § Styrelsen ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:214

Publicerad
den

10 april 2020