SFS 2020:226 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS2020-226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion

för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1394) med instruktion
för Statens veterinärmedicinska anstalt ska införas en ny paragraf, 2 d §, av
följande lydelse.

2 d § Myndigheten får utföra diagnostik och andra uppgifter som rör
diagnostik av covid-19 hos människa.

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:226

Publicerad
den

10 april 2020