SFS 2020:227 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS2020-227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion

för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 d § förordningen (2009:1394) med instruktion
för Statens veterinärmedicinska anstalt1 ska upphöra att gälla vid utgången
av 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:

226.

SFS

2020:227

Publicerad
den

10 april 2020