SFS 2020:228 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m

SFS2020-228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
1 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta
om undantag enligt de förutsättningar som anges i artikel 14 i förordning
(EG) nr 561/2006 och artikel 3.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1106.

SFS

2020:228

Publicerad
den

10 april 2020