SFS 2020:232 Förordning om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2018:1942) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande
lydelse.

2 § Endast tjänstemän vid den finansunderrättelseenhet vid Polismyndig-
heten som anges i 35 a § förordningen (2014:1102) med instruktion för Polis-
myndigheten får ha tillgång till uppgifter i penningtvättsregister som förs
med stöd av 5 kap. 18 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av per-
sonuppgifter inom brottsdatalagens område.

Endast tjänstemän som fullgör arbetsuppgifter vid den nationella funktion

för internationella uppgifter vid Polismyndigheten som anges i 35 § förord-
ningen med instruktion för Polismyndigheten får ha tillgång till uppgifter i
det internationella registret som förs med stöd av 5 kap. 21 § lagen om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid

myndigheten som behandlar uppgifter enligt första och andra styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:232

Publicerad
den

10 april 2020