SFS 2020:233 Förordning om ändring i förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

SFS2020-233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1181) om

flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2018:1181) om flyg-
passageraruppgifter i brottsbekämpningen ska ha följande lydelse.

12 § Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att det förs loggar enligt
3 kap. 4 § brottsdataförordningen (2018:1202) över personuppgiftsbehand-
lingen vid enheten för passagerarinformation. Loggarna ska bevaras i fem
år.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:233

Publicerad
den

10 april 2020