SFS 2020:234 Förordning om ändring i förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

SFS2020-234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1300) om statligt stöd

för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2018:1300) om statligt stöd för
driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag
för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska
kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot
och påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:234

Publicerad
den

10 april 2020