SFS 2020:240 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om

tillfälligt inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 16 april 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:127) om tillfälligt inrese-
förbud till Sverige, som gäller till utgången av den 17 april 2020, ska
fortsätta att gälla till och med den 15 maj 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:240

Publicerad
den

17 april 2020