SFS 2020:245 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

SFS2020-245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:284) om

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1977:284) om arbets-
skadeförsäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.
2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas även på skada som har inträffat

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:245

Publicerad
den

24 april 2020

background image

SFS

2020:245

2

Bilaga1

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i

förordningen

� covid-19
� difteri
� fläckfeber
� gula febern
� hepatit A
� hepatit B
� hepatit C
� hepatit D
� hepatit E
� hepatit non A non B non C non D non E
� meningokockinfektion
� polio
� svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
� tuberkulos
� virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica
� återfallsfeber
� kolera
� mjältbrand
� paratyfoidfeber
� pest
� rabies
� salmonellainfektion
� shigellainfektion
� tyfoidfeber

1 Senaste lydelse 2004:493.