SFS 2020:256 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersättning
till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får
lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även
om personen inte deltar i insatser som ingår i programmet på grund av

1. sjukdom som hindrar personen från att delta i insatser inom pro-

grammet,

2. tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i 13 kap.

socialförsäkringsbalken eller i föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma
balk, eller

3. vård av närstående under sådana förutsättningar som anges i 47 kap. 3,

4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:256

Publicerad
den

24 april 2020