SFS 2020:262 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

SFS2020-262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion

för Domstolsverket

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för
Domstolsverket ska ha följande lydelse.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:262

Publicerad
den

1 maj 2020