SFS 2020:264 Förordning om ändring i förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

SFS2020-264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:254) om undantag från

plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till

följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2020:254) om undantag från
plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen
covid-19 ska ha följande lydelse.

11 § Kraven på skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering,
hushållning med vatten och avfall, bredbandsanslutning och laddning av
elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 5, 6 och 9�11 plan- och bygglagen
(2010:900) och 3 kap. 13, 14 och 20�20 b §§ plan- och byggförordningen
(2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till
de paragraferna, behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller
annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad.

En tillfällig vårdbyggnad behöver inte heller vara försedd med en hiss

eller annan lyftanordning enligt 3 kap. 4 § första stycket och 18 § andra
stycket plan- och byggförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

SFS

2020:264

Publicerad
den

1 maj 2020